18. ΗΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, PASTE FERICIT! (4 aprilie 2010)

PAŞTE FERICIT, CU SĂNĂTATE, LINIŞTE SUFLETEASCĂ ŞI BUCURII, ALĂTURI DE TOŢI CEI CARE VĂ SUNT DRAGI!

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΡΑΙΛΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΗΧΙΑ.

Leave a Reply