13. Echipa- Ομάδα – Team work

STAFF-UL ADMINISTRATIV

Manager de proiect
Prof. univ. dr. Ionel Cândea – directorul Muzeului Brăilei
Istoric, expert patrimoniu cultural, cercetător, membru în Comisia Muzee Colecţii din România, membru Comisia UNESCO, participări la sesiuni ştiinţifice în ţară şi străinătate, volume şi articole publicate în ţară şi străinătate, câştigător al Premiului Academiei Române pentru volumul Ionel Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea, vol. I, 1995, (Premiul Academiei “Dimitrie Onciul”, pe anul 1997), autor al lucrării Ionel Cândea, THE GREEK COMMUNITY OF BRĂILA (ROMANIA), FROM ANCIENT TIMES TO THE 19th CENTURY, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2004, realizator film documentar „Brăila. Mică Europă”, membru de onoare al Uniunii Elene din România.

Asistent de proiect
Camelia Hristian – şef Serviciu Relaţii Publice, Muzeul Brăilei
Specialist în comunicare, muzeograf – relaţii publice şi pedagogie muzeală, calificare – ghid turistic naţional şi specializare – manager în turism, experienţă activitate de relaţii publice, experienţă promovare on-line, experienţă organizare evenimente în colaborare cu comunităţile etnice, activitate editorială (indici pentru 6 volume publicate la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, inclusiv pentru lucrările Nicolae Iorga, Din trecutul istoric al oraşului Brăila. Restituiri 1, 1999 şi Ionel Cândea, Comunitatea greacă de la Brăila, din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea, 2004), colaborare cu agenţii turistice din mai multe zone ale Greciei ca ghid turistic pentru turişti români şi străini.

Responsabil financiar
Angheluşa Cârciumaru – contabil şef, Muzeul Brăilei
Experienţă organizare şi coordonare activitate financiar-contabilă în instituţii culturale.

STAFF-UL PROFESIONAL

Expert patrimoniu cultural
Ghena Pricop – şef Secţie Istorie, Muzeul Brăilei
Istoric, muzeograf, expert patrimoniu cultural, experienţă realizare expoziţii, filme documentare, volume şi articole publicate despre patrimoniul mobil şi imobil, participări la sesiuni ştiinţifice în ţară, organizator expoziţie „Scrinul cu amintiri” (2006) – cu obiecte din colecţiile Muzeului Brăilei şi din colecţii particulare ale grecilor din Brăila

Expert patrimoniu cultural
Marica Saridache – referent, Muzeul Brăilei
Absolventă a Facultăţii de Istorie din Iannina (Grecia), membră a Comunităţii Elene Brăila, o perioadă de timp activitate ca profesor de limba greacă pentru cursurile organizate de Comunitatea Elenă pentru copii, traducător în limba greacă pentru o serie de materiale şi în cadrul unor evenimente organizate de Muzeul Brăilei, în colaborare, în Grecia sau România

Grafician
Cătălin Ilinca – grafician
Membru în echipa mai multor proiecte finanţate derulate de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, inclusiv grafician pentru „Harta Muzeelor din România” realizată de RNMR, cu sprijinul AFCN.

Documentarist film
Maria Ganea – vicepreşedinte al Comunităţii Elene Brăila de la reînfiinţare (1990) şi până în prezent

Producător film
Gabriel Stoica
– operator foto-video, Muzeul Brăilei
Cameraman la PROTV Galaţi, experienţă în realizare filme documentare, publicitare, fotografii profesionale, profesor artă fotografică şi video la Şcoala Populară de Artă Brăila

Tehnoredactor
Rozalia Pîrlitu – analist programator, Muzeul Brăilei
Inginer, activitate editorială, tehnoredactare: materiale publicitare, reviste (“Istros” şi “Anale”), ziarul “Brăila – 62x”, cărţi (profil: arheologie, istorie; inclusiv texte bilingve română-greacă), întocmirea Indicilor pentru mai multe volume publicate la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei

Traducător limba elenă
Haralambie Caravia – preşedintele Comunităţii Elene Brăila (din 2007)
Specialist în management şi marketing, editor al publicaţiei bilingve „Elpis – Speranţa”- editată de Uniunea Elenă din România (2000), coordonator al proiectului etno-cultural „ Hellenic Youth Festival” (2003-2004), colaborator al revistei Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Eleni din România „Epixirimatikos Kosmos” (2005) vicepreşedinte al Uniunii Elene din România (2001-2006), manager de vânzări al Taberei Internaţionale pentru Copii „Kalyvas”, Halkidiki-Grecia (2006), analist de credite la Piraeus Bank Bucureşti.

Leave a Reply