10. Bibliografie– Βιβλιογραφία – Bibliography

I. Izvoare

I.1. Inedite

Arhiva Comunităţii Elene Brăila

Arhiva Secţiei de Istorie a Muzeului Brăilei, Fondul Elena şi Şerban Stroe

Arhive de familie: fam. Andreescu Jana (Galaţi), fam. Bartaloş Lidia (Brăila), fam. Băjenică Eli (Brăila), fam. Bonicioli Cleopatra (Brăila), fam. Caravia Haralambie (Bucureşti), fam. Cochino Vasile (Brăila), fam. Diamandi Maria (Brăila), fam. Dimofte Lidia Maria (Bucureşti), fam. Dumitriu Nicolae (Brăila), fam. Dumitru Aspasia (Brăila), fam. Exarhu Marius (Brăila), fam. Fotiadis Adriana (Wellington – Noua Zeelandă), fam. Ganea Maria (Brăila), fam. Guleamachis Adrian (Brăila), fam. Gavaz-Nicolae Florentina Octavia (Brăila), fam. Haraga Elefteria (Brăila), fam. Irimia Amalia (Brăila), fam. Ispir (Caligas) Reghina (Brăila), fam. Ion Ana-Maria (Bucureşti), fam. Karafyllidis Athanassios (Berlin – Germania), fam. Lichiardopol Corina (Craiova), fam. Mandas Constantinos (Brăila), fam. Mihăilescu Elena (Bucureşti), fam. Mija Nicoleta (Brăila), fam. Muşat Florentina-Cristina (Brăila), fam. Nicolae Panait (Brăila), fam. Pana Ştefan Panait (Stuttgart – Germania), fam. Papas Artemiza Carmen (Brăila), fam. Paraschiv Caliopi (Brăila), fam. Pieratos Anisia (Brăila), fam. dr. Poenaru Constantin (Brăila), fam. Portocală Radu (Paris – Franţa), fam. Raftopol Stelian (Brăila), fam. Samaras Neculai (Brăila), fam. Saridache Marica (Brăila), fam. Saridache Nicolae (Brăila), fam. Spiridon Nicolas (Brăila), fam. Stefanidis Constantin (Brăila), fam. Stroe Antonette Rodica (Brăila), fam. Stroe Elena (Brăila), fam. Teodorescu Victoria (Brăila), fam. Theodoru Maria-Denise (Bucureşti), fam. Turculeţ Dumitra (Brăila), fam. Ţigaridis Panait (Brăila), fam. Vertoudakis (Caridi) Alexandra (Australia), fam. Vâlcu Silvia (Brăila), fam. V. A., (Detroit – S.U.A.)

I.2. Edite

Activitatea Comitetelor de construcţiune din judeţul Brăila în anii 1922-1923, Tipografia Românească, Brăila, 1924.
Almanahul Monitorul Brăilei, Tipografia Orghidan, Brăila, 1924.
Analele Brăilei, seria veche, ediţia Muzeul Brăilei – Editura Istros, Brăila, 2007.
Annuaire de Roumanie, Guide Damé, Districts, Renseignements généraux statistique. Guide du commerce, 1887.
Anuarul Brăilei, Brăila, 1913.
Anuarul general al oraşului şi judeţului Brăila, Editura Marea Fabrică „Ancora”, Brăila, 1922.
Anuarul economic al municipiului Brăila pe anul 1933, Tipografia Românească, Brăila 1933.
Anuarul municipiului şi judeţului Brăila 1939-1940, Tipografia Orghidan, Brăila.
L’annuaire du Danube, Ard. G. S. Youghoperian, 1911-1912, „Dunărea”, Institut de Arte Grafice, Brăila.
Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Brăila şi Bursei din Brăila, 1938-1941, Brăila, Tipografia „Slova”.
Mocioiu, N., Bounegru, S., Iavorschi, Gh., Vidis, A., Documente privind istoricul oraşului 1831-1918, vol. I, Bucureşti, D.G.A.S., 1975.
Mocioiu, Bounegru, S., Iavorschi, Gh., Vidis, G., Îndrumător în Arhivele Statului Brăila, Bucureşti, D.G.A.S., 1979.
Mocioiu, N., Iavorschi, Gh., Bounegru, S., Vidis, G., Brăila – file de istorie. Documente privind istoria oraşului 1919 – 1944, vol. II, Bucureşti D.G.A.S., 1989.
Vasilescu, Nae, A., Oraşul şi judeţul Brăila odinioară şi astăzi – Schiţe istorice şi administrative, Brăila, 1906.

I. 3. Narative, Memorialistică

Berechet, Mihai, 9 caiete albastre. Block Notes, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
Carandino, Nicolae, De la o zi la alta, Editura Cartea Românească, 1979.
Fokas, Antigone, Brăila copilăriei mele, Grupul editorial Vremea, 2005.
Φωκά Αντιγόνη, Ta Παιδικά μου Χρόνια στην Βραΐλα της Ρουμανίας, Επιμελητής: Τσαούσης Δημήτρης, Μετάφραση: Τσαούση Μαρία, Ed. Gutenberg, Atena, 2005.
Iorga, Nicolae, Drumuri şi oraşe din România, ediţia a II-a, Editura Librăriei Pavel Suru, Bucureşti.
Rumano, Mihai Tican, Icoane dunărene, Editura ziarului Universul, 1933.

II. Dicţionare, cataloage

Anastasiu, Fl., Vicol, Ana Maria, Monumentele judeţului Brăila, Muzeul Brăilei, 1977.
Buculei, Toader, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească, Editura Ex-Libris, 2004.
Drăghici, Rodica, Bounegru, Stanca, Tipografii brăilene. 1838-1944, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila, 2001.
Drăghici, Rodica, Carte greacă la Brăila: secolul al XIX-lea, Biblioteca Judeţeană Panait Istrati, Brăila, 2006.
Scalcău, Paula, Grecii din România, Editura Omonia, 2005.
Semilian, S., Istoria presei brăilene de la 1839 la 1926, Editura Moderna, Brăila 1927.

III. Lucrări

III.1. Lucrări generale

Contribuţiuni pentru monografia oraşului şi judeţului Brăila. Cu prilejul serbărilor Centenarului, Tipografia N. Orghidan, Brăila, 1929.
Monografia judeţului Brăila, Brăila, 1971.
Municipiul Brăila. A XII-a Adunare Generală a Uniunii Oraşelor din România, Brăila, octombrie 1937.
Giurescu, C.C., Istoricul oraşului Brăila. Din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
Harlaftis Gelina, A History of Greek-Owned Shipping: The Making of an International Tramp Fleet, 1830 to the Present Day, ediţia Hardcover, Taylor & Francis Group, 2005.
Papacostea-Danielopolu, Cornelia, Comunităţile greceşti din România în secolul al XIX-lea, Editura Omonia, Bucureşti, 1996.
Vasilescu, Nae, A., Oraşul şi judeţul Brăila odinioară şi astăzi – Schiţe istorice şi administrative, Brăila, 1906.

III.2. Lucrări speciale

Antipov, Andrei, Monografia lipovenilor „staro-obradţilor” din oraşul şi judeţul Brăila, în Analele Brăilei, I, 1929, nr. 1, pp. 19-22.
Băncilă, Vasile, Oraşe dunărene, în Analele Brăilei, XI, 1939, nr. 2-3, pp. 6-12.
Bellesort, André, La Roumanie contemporaine, Paris, Perrin et C-ie Libraires-Editeurs, 1905, în Analele Brăilei, XI , 1939, nr.1, pp. 33-34.
Cândea, Ionel, Comunitatea greacă de la Brăila din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea, Muzeul Brăilei- Editura Istros, 2004.
Ciobanu, Vasile T., Comentarii asupra activităţii portului Brăila între anii 1911-1938, în Analele Brăilei, XII, 1940, nr. 1-2, pp. 30-41.
Demetriad, Paul, Viaţa din 1927 a portului Brăila faţă de activitatea din trecut, în Analele Brăilei, I, 1929, nr. 1, pp.10-18.
Filip, Cristian, Comunitatea Greacă de la Brăila. 1864-1900, Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2004.
Ilie, Elena, Din istoricul farmaciei la Brăila, în Istros, VII, Brăila, 1994, pp.397-409.
Karnabatt, D., Brăila care s’a dus … Brăila care se duce, în Analele Brăilei, XI, 1939, nr. 2-3, pp. 57-61.
Livada-Duca, Evridiki, Common historical bonds between Kefallonia – Greece and Braila – Romania – A concise report, Municipality of Argostoli, Greece.
Mocioiu, N., Dezvoltarea economică şi socială a portului şi oraşului Brăila în perioada 1829-1921, în Istros, II-III, 1981-1983, pp. 349-368.
Paizis, C., Doctorul Conduris, în Analele Brăilei, XI, 1939, nr. 2-3, pp. 62-63.
Pricop, C., Traficul naval şi importanţa comercială a portului Brăila în primele două decenii ale secolului al XX-lea, în Analele Brăilei, serie nouă, nr. 3, 1999, pp. 19-38.
Semilian, S., Emigranţii şi revoluţionarii bulgari în Brăila. Rolul Brăilei în renaşterea naţională şi culturală bulgară, în Analele Brăilei, I,1929, nr. 1, pp. 23-33.
Untaru, Const. I, Ridicarea portului Brăila, în Analele Brăilei, XI, 1939, nr. 2-3, pp. 13-16.
Vîrtosu, Ion, Trei catagrafii pentru Brăila anului 1831, în Analele Brăilei, XI , 1939, nr. 2-3, pp. 17-26.
Vîrtosu, Ion, Hrisant Penetis fondatorul pensionului de fete din Brăila (Azi Şcoala Profesională), în Analele Brăilei, XII, 1940, nr. 1-2, pp. 5-29.
Voiculescu, Vintilă, Ceva despre mişcarea muzicală a Brăilei, în Analele Brăilei, I, 1929, nr. 4-6, pp. 90-92.

Leave a Reply